BrasaMaribo
is het Surinaamse Caribische taartenatelier en trainingsstudio van
SweetShirley.nl


Voor meer nieuws over de komende nieuwste masterclasses van
Surinaamse, Caribische en Engelse taarten in de
SweetBrasa Cake & Bake Magazine,
stuur je me een mail op sweetshirley@brasamaribo.nl zodat je persoonlijk op de hoogte bent van cake & bake tips, taartwedstrijden,
aanbiedingen, online en offline Masterclasses, events en nog veel meer ...

Met SweetBrasa groet!