Service
Nieuwsbrief

Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden ©SweetShirley - BrasaMaribo


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten die tot stand komen met SweetShirley - BrasaMaribo, gevestigd te Tilburg. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17219155.
1.2 Door een bestelling te doen via internet of per mail gaat u een overeenkomst aan met SweetShirley - BrasaMaribo en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. SweetShirley - BrasaMaribo heeft het recht om de voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

2. Bestellingen

2.1 Een taart kan bij voorkeur besteld worden via de webwinkel, per mail of in de winkel. SweetShirley streeft ernaar binnen 1 werkdag via de e-mail te beantwoorden.
SweetShirley is niet verantwoordelijk voor communicatie en leveringsproblemen die voortvloeien uit het niet correct doorgegeven van gegevens. Een bestelling in de winkel of via de telefoon wordt te allen tijde per email bevestigd.

2.2 Om teleurstellingen te voorkomen kunt u de taart zo vroeg mogelijk bestellen. Bruidstaarten liefst minimaal 3 maanden van te voren, overige taarten liefst minimaal 2 weken van te voren.

2.3 Voor bruidstaarten en taarten dient een aanbetaling gedaan te worden van 50% van het totaalbedrag.

2.4 De taarten dienen afgehaald te worden bij ons taartatelier BrasaMaribo. Bruidstaarten worden bezorgd op locatie. Daarbuiten om wordt een vergoeding berekend van €0,40 per gereden kilometer (zie  ANWB routeplanner). Het aantal kilometers wordt naar boven afgerond tot hele kilometers.

2.5 Voor het gebruik van een cupcake- of taartstandaard wordt een borg berekend. In overleg wordt een exacte datum afgesproken wanneer deze geretourneerd wordt. Verkeerd deze bij teruggave niet in goede staat, dan is SweetShirley helaas genoodzaakt de borg hiervoor gedeeltelijk of volledig te innen. Het gebruik van een standaard is de eerste 2 dagen gratis. Voor elk daarop volgende week wordt € 7,50 in rekening gebracht. De taartstandaard dient schoon geretourneerd te worden.

2.6 Een bestelling van een taart is pas definitief na het ontvangen van de aanbetaling.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen en tarieven genoemd op deze site en zijn in euro en inclusief btw, tenzij anders vermeld.

3.2 Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

3.3 Genoemde taart prijzen zijn inclusief 2 lagen merinque-vulling en eenvoudige decoratie. Voor luxe vullingen, veel boetseerwerk, suikerbloemen en foto's wordt een meerprijs berekend.

4. Betaling

4.1 U kunt uw taartopdracht contant betalen bij het afhalen in ons taartatelier BrasaMaribo op de overeengekomen datum en tijd. SweetShirley beschikt over pinapparatuur. De taartopdrachten worden pas meegegeven nadat de betaling is voldaan.

4.2 Voor bruidstaarten en taarten wordt een aanbetaling gevraagd. Zie artikel 2.3

4.3 Bruidstaarten dienen 10 dagen voor de afleverdatum geheel betaald te zijn.

4.4 Workshops dienen betaald te worden voor de aanvang van de workshop.

5. Annuleren van taartopdrachten

5.1 Annuleren door opdrachtgever: Taartopdrachten kunnen tot 14 dagen voor de afhaaldag kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen de 14 en 8 dagen voor de afhaaldag wordt 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering tussen de 7 en 3 dagen voor de afhaaldag wordt 40% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering tot 2 dagen voor de afhaaldag wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

5.2 Bestellingen waarbij sprake is van een aanbetaling, zoals beschreven in artikel 2.3, houdt SweetShirley zich uitdrukkelijk het recht voor de bedragen zoals beschreven in artikel 5.1 te verrekenen met de aanbetaling. Indien van toepassing zal het restant van de aanbetaling worden geretourneerd.

5.3 Annuleren door SweetShirley; SweetShirley is een eenmanszaak en behoudt zich het recht voor om bij ziekte, letsel of zwaarwegende omstandigheden of indien de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht onmogelijk maakt de opdracht te annuleren. Uiteraard zal SweetShirley haar uiterste best doen een passende oplossing te bieden. In overleg wordt gekeken of een collega in de regio de opdracht kan overnemen.

6. De taarten

6.1 Alle taarten zijn ambachtelijk en handgemaakt. Hierdoor kan het voorkomen dat de taart iets afwijkt van het origineel ontwerp. Dit geeft geen recht op restitutie van het verschuldigd bedrag of het niet nakomen van uw verplichting tot afname van de taart. Doordat het handwerk is zal een taart nooit perfect en exact hetzelfde zijn.

6.2 Iedereen heeft recht op een unieke taart. Om deze reden maakt SweetShirley nooit precies dezelfde taart of exacte kopieën van een collega bakker. Een foto ter inspiratie mag worden aangedragen.

7. (Privé-)Workshops

7.1 Een workshop is aan te vragen via het contactformulier of per email. SweetShirley streeft ernaar binnen 1 werkdag uw email te beantwoorden. Een workshop wordt gegeven voor minimaal 5 en maximaal 8 personen, tenzij anders is overeen gekomen. In overleg met u wordt de datum voor een workshop gepland. Houdt er rekening mee dat de tijdsduur hiervan kan uitlopen.

7.2 Voor een workshop dient 50% van het totaalbedrag aanbetaald te worden, uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de workshop.

7.3 De workshop is na aanmelding en aanbetaling definitief. Een workshop kan tot 2 weken voor de datum kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen de 14 en 8 dagen voor aanvang wordt 75% van de aanbetaling teruggestort. Bij annulering tussen 7 en 4 dagen voor de afhaaldag wordt 50% van de aanbetaling teruggestort. Bij annulering tot 3 dagen voor de afhaaldag vervalt helaas het recht op terugbetaling van de aanbetaling.

7.4 SweetShirley behoudt zich het recht voor om bij ziekte, letsel of zwaarwegende omstandigheden de geplande workshop te annuleren. SweetShirley zal haar uiterste best doen om een passende oplossing te bieden.

8. Aansprakelijkheid

8.1 SweetShirley is niet aansprakelijk voor enige schade, letselschade (bijvoorbeeld als gevolg van een allergische reactie) en schade aan goederen.

8.2 Indien u een product bestelt dient u een eventuele allergie schriftelijk kenbaar te maken.

9. Klachten

9.1 Bent u niet tevreden over de taart, dan dient u dit direct bij afhalen kenbaar te maken, niet achteraf. SweetShirley is niet verantwoordelijk voor de invloed op het product van de vervoer- en/of de bewaarcondities uwerzijds.

9.2 Klachten over de workshop dient u tijdens of direct na de workshop kenbaar te maken. Hierover kan naderhand niet meer worden gereclameerd.

10. Privacy

10.1 SweetShirley respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De gevraagde gegevens worden gebruikt om bestellingen zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Zie ons AVG privacybeleid van SweetShirley BrasaMaribo.
***SweetShirley behoudt zich het recht voor te allen tijde deze voorwaarden te wijzigen (April - 2018).